Albert Einstein (1879-1955)

Çağdaş bilimin yaratıcılarından Alman asıllı fizik bilgini Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kentinde doğdu. Utangaç ve duygulu çocukluğu Münich'de geçti. Öğretmenleri tarafından zekası keşfedilemedi. Almanya'da Yahudi düşmanlığının artması üzerine 1894'de ailece İtalya'ya yerleştiler. Einstein İsviçre'de Zürich Üniversitesi'nde okuyarak felsefe doktoru unvanını aldı.

Sırp asıllı bir kız öğrenci ile evlenen Albert, Zürich Polytechnic Okulu'nda matematik ve fizik dersleri vermeye başladı. Boş kalan zamanlarında fizikle ilgileniyordu. Önce atomun yapısı ardından Planck'ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Kuantum teorisini ilk anlayan fizikçilerden biri oldu; bunu ışıma enerjisine uyguladı. Işık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurdu. Doğadaki en yüksek hızın, ışık hızı olduğunu gösterdi; hiçbir enerji, ışıktan daha hızlı hareket edemezdi. Bu teori "özel görelilik teorisi" olarak tanındı. Fotoelektrik olayını açıkladı. Çalışmalarını "Fizik Yıllığı"nda yayımladı.

Albert Einstein, 1900 yılında Bern patent dairesi üyeleri arasına katıldı; İsviçre vatandaşı ve Zurich Üniversitesi öğretim görevlisi oldu. 1911'de Praque Üniversitesi'ne fizik profesörü oldu. 1913'de Berlin'de adına kurulan Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü'nün başına geçirildi. Prusya Krallık Bilim Akademisi'ne seçildi. Yirmi yıl içinde birçok bilimsel inceleme yazısı yayınlandı.1921'de Nobel ödülü aldı. 1933'de Amerika Birleşik Devletleri'nde iken Hitler hükümeti görevine son verdi. Nasyonal Sosyalistlerin tutumu nedeniyle Einstein Almanya'dan ayrılarak Paris College de France'da ders verdi; Belçika, İngiltere ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Einstein 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti. Princeton Üniversitesi'ne profesör oldu. Çağının en büyük bilgini olan Einstein, matematik ve fizik alanındaki çalışmaları ile modern bilimi etkiledi. Enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi E= mc2 (E= Enerji, m= Kütle, c= ışık hızı) formülü ile ifade etti. Enerjinin bu denklemi, nükleer güç elde edilmesinin ve atom bombasının temelini oluşturdu. Zaman ve uzay için düzenlenmiş olan "İzafiyet teorisi" (Bağıllık) üç bölüme ayrılır. Newton mekaniğinin kanunlarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerde olduğunu öne süren sınırlı bağıllık; eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren genel bağıllık; elektro-magnetizma ve yer çekimini aynı alanda birleştiren bir teori denemesi. Bu çalışmalar atom fiziği ve astronomi alanında deneylerle kanıtlanmıştır. Albert Einstein, 1955 yılında ölene dek atom enerjisinin uluslararası kontrole bağlanması için çalışmıştır.