Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Alman besteci ve orkestra yöneticisi Felix Mendelssohn, 1809'da Hamburg'da doğdu. Alman Yahudisi olan ve daha sonra din değiştirip Protestan olan bir aileden geliyordu. Yahudi din adamı ve filozof Moses Mendelssonhn'un torunuydu. Babası Abraham Mendelssohn zengin bir bankacıydı. Felix, Berlin'de sosyete, sanat bilim çevresi ile iç içe zengin aile ortamında büyüdü. Ünlü bestecilerden müzik ve piyano dersleri aldı. Goethe'nin şiirlerinden, Shakespeare'in eserlerinden ilham aldı. Dokuz yaşında dinleyici önünde ilk piyano konserini verdi, on iki yaşında ilk bestesini yaptı. Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı ünlü üvertürünü yazdığında on yedi yaşındaydı.

Felix Mendelssohn 1826'da, Berlin Üniversitesi'nde öğrenim gördü. İngiltere, İtalya ve Fransa'ya yaptığı üç yıl süren geziler genç sanatçının düşünce ufkunu genişletti. İngiltere'de çok sevilen sanatçı burada İskoç Senfonisi'ni besteledi. 1829'da üç yüz elli kişilik koroya Johan Sebastian Bach'ın "St. Matthew Passion" adlı yapıtını söyletti. Bach'ın ölümünden beri bu sanatçının koro eserlerini hiç kimse söyletmeye cesaret edemiyordu. Bach ve Haendel'in eserleri, Schubert'in Büyük Senfonisi'ni dünyaya tanıttı. Mendelssonhn yirmi dört yaşında, Düsseldorf Müzik direktörlüğüne atandı. İki yıl sonra da Leipzig Gewandhause Orkestrası'nın başına getirildi. Bu Almanya'da bir bestecinin yükselebileceği en son noktaydı. Leipzig'de kurduğu konservatuvarı, Almanya'yı müzik merkezi haline getirdi. Sağlığının bozulması üzerine 1846'da orkestrasını bırakmak zorunda kaldı. 1847'de beyin sarsıntısı sonucu öldüğünde otuz sekiz yaşındaydı.

Sanatçının başlıca eserleri Paulus ve Elias oratoryoları, İskoç ve İtalyan senfonilerinin yer aldığı beş senfoni, Denizin Sükuneti ve Mutlu Yolculuk, Güzel Melusine üvertürleri, bir keman konçertosu, Sözsüz Romanslar, Çocuklar için Parçalar, altı sonat, kilise müziği, koro müziği ile oda müziğidir. Mendelssohn'un romantik müziğin geçerli olduğu dönemde klasik müziğin etkisinde kalan yapıtları çok sevilmiş, korolarda ve konser salonlarında okunmuştur. Bestecinin yazılış üstünlüğü ve çalgılama zenginliğine sahip olan bestelerinden bazıları 19. yüzyılın lirik yapıtları arasında yer alır.