Ferdinand Victor Eugene Delacroix (1798-1863)

Fransa'nın en ünlü romantik ressamlarından Eugene Delacroix, 1798'de Paris yakınlarında dünyaya geldi. Babası devlet adamı Charles Delacroix'dır. Ancak sanatçıya fizyolojik ve kişilik benzerlikleri nedeniyle onu yaşamı boyunca koruyan ailede dostu diplomat Talleyland'in oğlu olduğu söylenir.

Delacroix resim eğitimini Güzel Sanatlar Ulusal Okulu'nda aldı. Neo-Klasik tarza eğitim alan sanatçının ilk yapıtlarında Raphael ve Rubens'in etkileri görülür. Daha sonra Theodora Gericanlt'dan etkilenmiştir. Sanatçının yapıtları hakkında ilk tepkiler genellikle olumsuzdur. 1824'de yaptığı "Sakız Adası Katliamı" çok ünlüdür. Ardından yaptığı " Yunanistan'da Missolonghi Harabeleri" adlı yapıtı Osmanlılara karşı bağımsızlık savaşına girişen Yunanlıları destek amacını güder. Soylu bir amaç için ölme teması sanatçının Yunan ağımsızlık savaşında ölen Lord Byron'a olan hayranlığından kaynaklanır. Sanatçının 1830'da yaptığı "Halka Yol Gösteren Özgürlük" adlı talosu, Fransız resminin başyapıtı kabul edilir. Yine Lord Byron'un etkisinde yaptığı "Sardanapalus'un Ölümü"nü de başarıyla resmetmiştir.

Delacroix, çıktığı Kuzey Afrika gezisi sırasında yaptığı yüz kadar tablo ile Fransız resmine Tanca geleneğini ve Oryantal temayı tanıtmıştır. Afrika'nın parlak güneşi altında sanatçı, "Cezayirli Kadınlar", "Yahudi Düğünü" ve "Aslan Avı" adlı tablolarını yaratmıştır. Ressamın güçlü fırça darbeleri ve kullandığı egzotik renkler kendinden sonraki empresyonistlerle sembolistleri etkilemiştir. Renoir, Monet ve Pablo Picasso onun sanatından etkilenmişlerdir. Sanatçı, rönesansın son, modern resmin ilk ressamı olarak kabul edilir.

Delacroix aynı zamanda taş baskısı ustasıdır. Shakespeare, Sir Walter Scott ve Alman yazarı Goethe'nin yapıtlarının taşbaskılarını yapmıştır. Yapıtları Michelangelo, Raphael ve Rubens'in izlerini taşısa da onlardan farklı yapıtlar ortaya koymuştur. Tutkuya tutkuyla bağlı, fakat tutkuyu mümkün olan en soğukkanlı şekilde resmeden bir sanatçı olarak anılır. 1833-1861 yılları arasında Paris'te duvar resimleri yapan sanatçı, sağlıksız koşullarda çalışmaktan hastalanmış ve 1863'de altmış beş yaşında ölmüştür.