Frederich Engels (1820-1895)

Alman sosyalist kuramcısı Engels, Luther'in din öğretisine bağlı bir sanayicinin oğluydu. Babasının yerine geçmek üzere yetiştirilmişti. Berlin Üniversitesi'nde okurken Hegelcilerle ilişki kurdu. Karl Marx ile tanıştı. "Çalışan Sınıfların Durumu" adlı yapıtını İngiltere'de bulunan babasının imalathanesindeki gözlemleri sonunda yazdı. Engels bu yapıtında işçi sosyolojisinin kurucusu olarak ortaya çıktı.

Engels, 1844'den sonra Karl Marx ile işbirliği içinde oldu; yapıtlarını birlikte yazdılar ve hiç ayrılmadılar. Engels, işçi hareketlerine ve devrimci eylemlere katıldı. Alman sosyalist liderlere destek verdi. Engels, çeşitli doğa kanunlarının açıklanmasında diyalektik materyalist düşünceyi uyguladı. Engels, Marx'ın ölümünden sonra onun bazı eserlerini yayımladı. Kapital'in ikinci ve üçüncü ciltleri bunların arasındadır. Genç Hegelciler, Kutsal Aile, Alman İdeolojisi ve Komünist Menfesto'yu Karl ile birlikte yazmışlardır.