Kont Lev Tolstoy (1828-1910)

Dünya edebiyatının büyük ustalarından olan Rus yazarı Lev Tolstoy, 1828'de Tula'da doğdu. Soylu bir aileden geliyordu. Çocuk yaşında annesini ve babasını kaybetti. Gençliği hareketli geçti; Kazan Üniversitesi'nde Doğu dilleri ve hukuk okudu. Ailesinden kendisine düşen miras onu geniş arazilerin ve yüzlerce kölenin sahibi bir derebeyi yaptı. Tolstoy çiftçilik öğrendi, askerlik etti, yüksek sosyete arasında dilediğince yaşadı ve Avrupa'yı gezdi.

Tolstoy 1847'de günlük tutmaya başladı; bu günlükler onun edebiyat yaşamının başlamasına neden oldu. 1862'de iç devrim sıkıntılarının başladığı dönemde Tolstoy, genç bir kızla evlenerek çiftliğine çekildi. Yasnaya Polyana'daki topraklarında mutlu ve bolluk içinde yaşadı. Yaşamdan ve doğadan daha akıllı olmamak felsefesini geliştiren yazar, "Savaş ve Barış" adlı romanını 1866'da tamamladı. Diğer önemli yapıtı "Anna Karanina"ya 1873'de başladı. Ölümün yaklaşması ve din konusundaki düşünceler altında ezilen yazar bazı ruhsal çatışmalar içine düştü. Tolstoyculuk denilen "Karşı koymama, katlanma" düşüncesine yöneldi. "İtirafım" adlı yapıtta bu düşüncelerine yer verdi. "Tolstoyculuk" din anlayışı Rus devlet adamlarınca hoş karşılanmadı; taraftarları Sibirya'ya sürgün edildiler. 1896'da Tolstoy "Sanat Nedir" adlı yapıtında edebiyat alanındaki düşüncelerini belirtti. Bundan sonra Hristiyan ahlakı için yazdı. "Diriliş" adlı romanını 1900'de bitirdi. Bundan sonra ailesini ve çiftliğini terk ederek yalnızlığa çekildi. 1910'da öldüğünde Yasnaya'da papazsız gömüldü.