Lenin Vladimir İlyiç Ulyanov (1870-1924)

" Mustafa Kemal Paşa sosyalist değildir, fakat öyle görünüyor ki, iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir asker. İlerici yönelimleri olan bir insan, akıllı bir devlet adamı; bizim sosyalist devrimimizin anlamını kavramış, Sovyet Rusya'nın lehine bir tutumu var. Saldırganlara karşı bir kurtuluş savaşı yürütüyor… Halkın ona inandığını söylüyorlar. Biz de, ona yani Türk halkına yardım etmeliyiz."

Lenin

Bir eğitim müfettişinin oğlu olan Lenin, II. Alexandr'a suikast düzenleme suçundan 1887'de idam edilen Alexandr Ulyanov'un kardeşidir. Petersburg Üniversitesi'nde hukuk okurken, Marksist çevrelerle ilişki kuran Lenin, Marksistleri birleştirmeyi ve Marksist öğretiyi yaymayı amaç edinmiştir. Bu çalışmaları nedeniyle 1895'de Sibirya'ya sürüldü. Serbest bırakıldıktan sonra İsviçre'ye giderek Rus Marksistlere katıldı. Kıvılcım gazetesini çıkartmaya başladı.

1903'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Bolşevik ve Menşevikler arasında bölündüğünde Lenin Bolşeviklerin lideri konumunda idi. 1905'de başlattığı Moskova genel grevi Bolşeviklerin silahlı eylemine dönüştü. Sonunda Rusya'da anayasal düzenin başlamasına neden oldu. Çar II. Nikola kısa süre sonra anayasal düzeni değiştirdi. Lenin tekrar İsviçre'ye gitmek zorunda kaldı. Bu dönemde Bolşevikleri gizlice örgütledi. Peteresburg'da Pravda "gerçek" gazetesini çıkardı.

Lenin, Dünya Savaşı başlayınca, uluslararası savaşı, sınıflararası savaş haline getirmek için çabaladı. 1917'de Almanların yardımıyla ülkesine döndü. "Fabrikalar işçilere, toprak köylülere verilmeli" eylemini başlattı. Sınıfsız ve devletsiz bir toplum düşleyen Lenin 25 Ekim'de "Şimdi veya Asla" solganıyla Ekim Devrimini başlattı. Halk Komiserleri Konseyi Başkanlığına getirildi. Lenin büyük mülkiyeti ortadan kaldıran, sanayi kuruluşlarını millileştiren, çeşitli milletlerin haklarını tanıyan bir dizi kararnameyi çıkartarak proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirdi. İç savaşta teröre göz yumulması geleneğini başlattı. Kızılorduyu kurdu. Bolşevik partisine Brest-Litovsk Antlaşması'nı kabul ettirdi. Moskova'yı başkent yaptı. Sanayide verimi, askerin, kentlerin iaşesini sağlamak için ürünlere el koydu.

Lenin'in 4 Temmuz 1918'de Sovyetler Birliği'nin ilk anayasasını onaylattığı sırada Moskova'da büyük bir ayaklanma çıktı. Sağcı Sosyalist devrimci Fanny Roid-Kaplan, Lenin'i ağır yaraladı. Bunun üzerine Lenin, sosyal devrimcileri idam ettirerek ağır bir yanıt verdi. Gerek karşı devrimciler ve gerekse onları destekleyen dış güçler bu sırada ülke için büyük tehdit oluşturmaktaydılar. Lenin siyasi ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek için askeri işleri Trotsky'ye bıraktı. Lenin siyasetini sertleştirdikçe, köylüler üretimi düşürerek yanıt verdiler. Savaş, kıtlık ve sanayi üretiminde düşüş beraberinde iç ayaklanmaları getirdi. Bütün bu mücadelenin sonunda Eski Rus İmparatorluğunun yerine 30 Aralık 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu.

1922'de sağlığı bozulan Lenin siyasetten çekildi. 21 Ocak 1924'te felç sonucu öldü. Moskova Kızılmeydan'daki mozoleye gömüldü. Komünizmin temellerini atan Lenin, dünya devrimcilik hareketinin başı sayılır. Lenin'in başlıca yapıtları, "Materyalizm ve Ampiriokritisizm", "Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşamasıdır", "Devlet ve Devrim", "Proletarya Diktatörlüğü" ve "Dönek Kautsky"dir.