Mao Çe -Tung - Zedong- (1893-1976)

Mao 1893'de Çin'in Hunan eyaletinde zengin bir toprak sahibinin oğlu olarak Şao-şan köyünde dünyaya geldi. Mao'nun iki erkek bir kız kardeş vardı. Kardeşleri devrim savaşları sırasında öldüler. İlkokulu bitirince babasıyla çalıştı. Gündüz tarlada çalışıyor, gece babasının hesaplarını tutuyordu. Bir süre sonra babasının denetiminden kurtulup Yüksek Öğretmen Okulu'nu gitti. Marksist fikirlerle bu okulda tanıştı. Aynı okulda beş yıl öğretmenlik yaptı. Pekin Üniversitesi'nde Kitaplık Müdür Yardımcısı iken, binlerce kitap okudu, Çin'in ünlü düşünürleriyle tanışma fırsatı buldu. Marksizm'i İnceleme Derneği'ni kurdu. 1911'de Guomindang ordusuna katıldı. Bu ordu 1912'de Mançu hanedanını devirerek Cumhuriyeti ilan etti.

Mao, Çin Komünist partisinin birinci kongresine, Hunan delegesi olarak katıldı. Toprak reformuna karşı çıkan Guomindang'ın lideri General Çan Kay Şek'in komünizmi ezmesi üzerine parti yönetiminde görev alarak Güz Hasadı Ayaklanmasını başlattı. Hunan'da toprak reformu uyguladı. Toprağı ağalardan alarak yoksul köylülere dağıttı. Ve ilk devrimci orduyu kurdu. Kızıl ordu, ağır bir yenilgiye uğrayınca 1933-1934'te on bin kilometrelik "Uzun Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe katılan yüz bin kişi, dağlık arazide, çok ağır koşullarda savaşarak çekildi. Bu uzun yolculuğun sonunda Çin devriminin özünü oluşturacak ancak on bin kişi hayatta kalmayı başarmıştı.

Mao uzun yürüyüşten ten sonra Komünist Parti yönetimini tümüyle eline aldı. Japon saldırıları sırasında Çan Kay Şek'e yardım etti. (1946-1947) yılları arasında Rusya'dan yardım almadan halk savaşını başlattı. Üç yıl süren savaş sonunda, 1 Ekim 1949'da Mao, Pekin'de Tiananmen meydanında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etti. Kendisi Cumhurbaşkanlığına getirildi ve Parti Genel Sekreterliği'ni de elinde tuttu. Sosyalist eğitim kampanyası ve kültür devrimini başlattı. Çeşitli projelerle güçlü, gelişmiş ve eşitlikçi bir ülke yaratmayı hedefledi. İfade özgürlüğü veren fakat kararların tartışılmasını yasaklayan demokratik merkeziyetçi bir yönetim uyguladı.

1959'da başlattığı gönüllülük esasına dayanan sanayi hamlesi ve ölçüsüz üretim çabası, korkunç kıtlığa neden oldu. Bu dönemde on üç milyon insanın öldüğü iddia edilmektedir. Bunun üzerine doğrudan yönetimden çekildi. Şair ve bir eylem adamı olan Mao, Marksizm'in büyük teoricilerindendi. "Strateji sorunları" ve "Çin'de Devrim Savaşı" Çinlilerin temel kural kitaplardır. ""Pratik Üstüne" ve "Çelişkiler" felsefi içerikli eserleridir.