Dimitri İvanoviç Mendeleyev (1834-1907)

Rus bilim insanı Mendeleyev 1834'de Tobalska'da doğdu. On yedi çocuklu bir aileden geliyordu. Büyükbabası Sibirya'nın ilk gazetesini çıkarıyordu; babası bir okulda lise müdürüydü. Mendeleyev ilköğretimini sürgünde gördü. Babası ölünce annesi batıya göç etti.

Mendeleyev, St. Petersburg Üniversitesi'ne girdi ve kısa zamanda kendini tanıttı. "Alkol ve Suyun Birleşmesi" üzerine doktora yaptı. Mendeleyev otuz iki yaşında St. Petersburg Üniversitesi'ne kimya profesörü oldu. Elementleri özelliklerine göre sıralayan bilgin, ilk periyodik cetveli elde etti ve bilinmeyen bazı elementlerin varlığını bildirdi. Periyodik tablo Mendeleyev'in büyük bir bilgin olarak tanınmasını sağlarken, yirmi beş cilt kitaptan oluşan çalışmaları da onu büyük bir fizikokimyacı yaptı.

Bilim adamı yetmiş kadar akademi ve bilim topluluğunun üyesi oldu. Mendeleyev hem büyük bir bilim adamı, hem de eğitimciydi. Siyasi baskılar nedeniyle profesörlükten ayrıldı. Mendeleyev periyodik cetvelini hazırladığında altmış üç element biliniyordu; bilim adamının ölümünden bir yıl sonra sayı seksen altıya çıktı. 1955'de yüz bir atom numaralı elemente, bilginin onuruna "Mendelevyum" adı verildi. Günümüzde element sayısı yüz altı oldu.