Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

20. yüzyılın resim dehası ve çağdaş resmin yaratıcılarından Pablo Picasso, 1881'de İspanya'da Malaga'da doğdu. Babası, resim öğretmeni, çiçek ve lokanta resimleri yapan Jose Ruiz Blasco aynı zamanda Malaga Müzesi müdürüydü. İlk resim derslerini babasından ve aile dostu ressam Antonio Munoz Degrain'den aldı. Pablo, babasının tayini nedeniyle bulunduğu La Coruna'da "Yaşlı Çift", "Takkeli Adam" ve "Çıplak Ayaklı Kız" adlı ilk tablolarını bir şemsiyeci dükkanında sergilemeye başladı. Sanatçının 1896'da "İlk Şaraplı Ekmek Ayini" adlı yapıtı Barselona Güzel Sanatlar Sergisi'ne katıldı. Ertesi yıl, "Bilim ve İyilikseverlik" ve "Aragon Gelenekleri" adlı tabloları Madrit ulusal sergisinde ödüller aldı.

Picasso 1897'de Madrit Güzel Sanatlar Okulu'na başladı. 1900'de Barselona'da karakalem, suluboya ve pastel çalışması, arkadaşlarının portrelerinden oluşan bir sergi açtı. Manet, Courbet ve Lautrec'ten etkilenen sanatçı 1903'de Paris'e yerleşti ve burada sanatını geliştirdi. Mavi dönem denilen Paris'teki yoksulluk döneminde mavi zemin üzerine yoksul, dilenci ve sokak serserilerini çizdi; "Değirmenci", "Peçeli Kadın", "Mavi Balerin", "Kucaklaşma", "Bira Bardağı", "Deniz Kıyısında Yoksul İnsanlar", "İhtiyar Gitarcı" adlı tablolarını bu dönemde yaptı. Önceleri 19. yüzyıl Fransız ressamlarının etkisindeydi; sonra sıcak renklere, temiz çizgilere, sağlam düzenlere yöneldi.

Picasso, Kübizmin kurucusu oldu. Kübik resimleri önce üç boyutluydı; ardından gerçekle ilgisiz çizgiler ve renklere dönüştü. Sonra yeniden gerçek biçimlere döndü. İlk dönemden sonra sırasıyla Mavi, Geçiş, Pembe ve Zenci devrelerini ardından ayırıcı ve birleştirici kübizmi denedi. Picasso dekorlar, perdeler, bale elbiseleri de çizdi. Her an gündem yaratıp tartışmalara konu olan sanatçı en çok övülen ve bir o kadar da eleştrilen sanatçı oldu.

Sanatçı 1905'de gittiği Hollanda gezisinden sonra pembe döneme girdi; kızıla çalan renklerle "Top Oynayan Akrobatlar", "Cambaz Ailesi" gibi yapıtlarıyla sirk dünyasını betimledi; 1905'ten sonra bir ara klasik resme, ardından tekrar kübizme döndü. 1907'de yaptığı "Avignonlu Kızlar" kübizmin ilk önemli yapıtı oldu. Bu dönemde sanatçı Cezanne'dan, eski İspanyol sanatından ve Afrika yerli masklarından etkilendi. 1909 yazında Picasso, analitik kübizm dönemine girdi. Işık-gölge ve kabartma etkisi olmadan resim yalnızca bir yüzeyden ibaretti; her şey geometrik düzen içinde çizgilerden oluşuyordu. Picasso, ayırıcı devrede, eşyayı ve figürleri parçalara ayırdı. Ardından renkleri büsbütün önemsizleştirip geometrik düzen içinde parçaları birleştirmeye başladı; sentetik kübizme geçti. Sanki resim matematik ve geometrinin alanına girmişti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kübizm akımı önemini yitirdi; Picasso, rokoko kübizm ve yuvarlak kübizmden sonra yeniden klasik anlayışa döndü. Bazı oyunların kostüm ve dekorlarını hazırladı. Heykeller yaptı, şiir ve yazılar yazdı. İspanya iç savaşı sırasında Franco yandaşı Almanların Guernica'yı bombalaması üzerine "Guernica" adlı büyük boyutlu tablosuyla birlikte ürpertici bir dramatizm ile sürrealist yapıtlar üretmeye başladı. 20. yüzyılın bu en büyük resim dehası ardında yüzbin baskı resim, otuz dört bin kitap resmi, üç yüz heykel ve seramik çizimi bıraktı.