Robert Schumann (1810-1856)

Romantik akımın öncülerinden Alman besteci ve müzik eleştirmeni Robert Schumann, 1810'da Almanya'nın Saksonya eyaletinin Zwickau kentinde doğdu. Yayınevi sahibi bir kitapçının oğlu olan Schumann'ın gençliği, babasının kitaplığında Lord Byron ve Sir Walter Scott'un romantik öykülerini okuyarak ve şair olmayı düşleyerek geçti. Küçük yaşta piyano dersleri almaya, besteler yapmaya başladı.

1831'de hukuk okumak üzere Leibzig'e giden Schumann, hukuk, edebiyat ve müzik arasında seçim yapmada zorlandı; profesör Friedrich Wieck ile tanışınca kararını müzikten yana verdi. Hocası Wieck'ten dersler alan Schumann, yoğun bir çalışma içine girerek piyano eserleri bestelemeye başladı. Bach ve Schubert'e hayran olan besteci piyano virtüozu olmak ve isim yapmak istiyordu, fakat daha iyi piyano çalmak için uğraşırken orta parmağanı sakatladı. Piyano çalamaz olunca piyano vitüozu yerine besteci eleştirmen kimliğine büründü. 1834'de 19. yüzyılın en önemli müzik gazetesi Yeni Müzik Dergisi'ni çıkardı; on yıl boyunca gazetenin editörlüğünü ve başyazarlığını yaptı; takma adlarla eleştriler yazdı. Sonradan eşi olan büyük aşkı virtüoz piyanocu Clara'nın çalması için piyano besteleri yaptı; Clara'ya söylemek istediklerini bestelediği şarkılarda dile getirdi. İki yüz kırk şarkı besteleyen sanatçı, bu türün en güzel örneklerini verdi. Clara Avrupa'da turnelere çıkarak eşinin eserlerini büyük bir başarıyla yorumladı.

Önce Leibzig Konservatuvarı'na piyano ve beste öğretmeni olan Schumann, 1850'de Düsseldorf kenti müzik direktörlüğüne getirildi. Ancak kalıtsal olarak taşıdığı ruhsal bozukluk bu görevi sürdürmesine engel oldu. 1854'de ruh sağlığı iyice bozulan besteci, Rhen nehrine atlayarak başarısız bir intihar girişiminde bulundu. Yaşamının son iki yılını geçirdiği Bonn yakınlarındaki bir akıl hastanesinde geçirdi;1856 yılında öldü.

19. Yüzyıl müziğine romantik bir ruh getiren Schumann, lirik bir bestecidir. "Kadının aşkı ve Hayatı" ile "Şairin Aşkları" ses için bestelediği parçalardır. Şarkılar, baladlar, romanslar ve piyano eserleri besteleyen sanatçı, "Cennet ve Peri", "Mignon için Requiem", "Gülün Hac Yolculuğu", "Goethe'nin Faust'undan Sahneler" adlı oratoryoları, "Genoveva Operası" ile piyano için "Kelebekler", "Pagannini'den Kaprisler", "Üç Sonat," "Senfonik Etütler," "Karnaval", "Çocuk Sahneleri," "Gençlik için Albüm", "Ormandan Sahneler" adlı yapıtları bestelemiştir. Schumann'ın piyano için yazdığı parçalar, piyano konçertosu ile dört senfonisi en büyük besteleridir. Onun konçertoları şiirsellik açısından çağının konçertolarından çok üstündür.