Roland Aymler Fisher (1890-1962)

Londra doğumlu İngiliz istatistikçisi, biyolojicisi ve genetik bilimcisi Roland Aymler Fisher, neredeyse tek başına modern istatistiğin kurucusu olmuştur.Eğitimini Cambridge Üniversitesi'nde tamamlayan Fisher, istatistik bilim dalında yeterlilik, yardımcı istatistik, maksiumum olabilirlik, varyanslar analizi, ayırıcı analiz ve Fisher Bileşimi gibi birçok temel kavramı ve konuları ortaya atmıştır. Bilişim Kuramı'nın öncülerindendir. Fisher'in nüfus genetiği alanında katkıları büyüktür. Wright ve Haldane ile birlikte Neo-Darwin tipi modern evrim sentezinin kurucularından ve Darwin'den sonraki ardıllarının en büyüğü kabul edilir.

1918'de yayınlanan makalesi ile nüfus içinde gen çokluluk dağılımlarının hesaplanması için difzuyon denklemlerini kullanması, modern genetik biliminin doğumu sayılır. Fisher, kalıtsal morfoloji ile fizyolojinin ayrılması üzerine çalışmalar yapmıştır. 1950 yılında yaptığı bir çalışma, biyoloji biliminde computer uygulamasının ilk örneğini oluşturur. Bilginin ekolojik genetik alanında yaptığı çalışmalar, doğal seçilimin gücünün o zaman değin kabul edilenden daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Muhafazakar görüşlü ve koyu bir Hıristiyan olan bilgin, rasyonalist olarak tanınır; evrim kuramının insanlara uygulanıp, doğaya uymayanların elemine edilmesini öngören Öjenik kuramın bilimsel temellere dayandığını iddia eder. Bu düşüncesini, İkinci Büyük Savaş'ta Hitler ve Nazi uygulamalarının sonuçlarını görmesine karşın değiştirmemiştir. Bilgin 1962'de Güney Avustralya'da yetmiş iki yaşında hayata veda etti.