Sir Winston Churchill (1874-1965)

Dünya tarihinin yetiştirdiği en önemli siyaset adamlarından bir olan İngiliz başbakanı Sir Winston Churchill, Lord Randolph Churchill'in büyük oğludur. Annesi Amerikalı Jennie Jerome'dur. 1874 doğumlu olan Churchill, pek parlak bir öğrencilik geçirmedi. 1895'te Kraliyet Harp Okulunu bitirerek orduya girdi, Sudan'da askerlik yaptı. Güney Afrika'da Boerler savaşında savaş muhabirliği yaparken esir düştü; kaçarak milli karaman haline geldi. 1900'de Muhafazakâr Parti'den milletvekili seçildi. 1904'de Liberal partiye geçti. Ticaret, İç İşleri ve Bahriye Bakanlığı yaptı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Bahriye Bakanı iken Rusya'ya yardım etmek ve İstanbul'a girmek için 1915 yılında Çanakkale Boğazı'na toplu saldırıyı planladı. Tarihi seferin başarısızlığı üzerine Churchill, Donanma Bakanlığı görevinden geri hizmete alındı. Bir ara politikadan uzak kaldı. 1924'te tekrar Muhafazakar Parti'ye geçti. 1924-1929 yıllarında Maliye Bakanlığı yaptı. 1939'da Donanma Bakanlığı'na getirildi. Totaliter rejimlerin yarattığı tehlikeler ve Hitler konusundaki uyarıları dikkate alınmadı. 1939 Eylül'ünde Dünya Savaşı başlayınca Churchill'in haklılığı kanıtlandı ve Amirallik Birinci Lortluğu'na getirildi. 10 Mayıs 1940'da Neville Chamberlain'in yerine Başbakan oldu ve ilk söylevinde, halkına şöyle seslendi:

"Size kan, emek, gözyaşı ve terden başka vaat edecek bir şeyim yok... Denizde, karada ve havada tüm kudretimiz ve Tanrı'nın bize vereceği olanca güçle savaşmak; insanlık suçlarının karanlık ve ağlanası dosyasında eşine rastlanmayan, canavarca bir zorbalığa karşı savaşmak... Zafer, neye mal olursa olsun zafer; tüm korkulara rağmen zafer, yolumuz ne kadar uzun ve çetin olursa olsun zafer."

İkinci Büyük Savaş'da izlediği savaş politikası onu İngiliz tarihinin en önemli devlet adamları arasına soktu; söylevleriyle İngiliz direnişinin ve dayanma gücünün sembolü oldu. Churchill, savaş sürerken Amerika Devlet Başkanı Roosevelt ile Atlantik Paktı'nı imzaladı. Savaş'te Akdeniz ve Balkan stratejilerinden yana oldu. Savaş Balkanlara yayılınca Churchill, Türkiye'yi savaşa sokmak için çok çalıştı. Kahire ve Adana görüşmelerinden Türkiye'ye askeri yardıma yanaşmadı. Normandia çıkartmasında Fransa, Almanya harekatında Amerikan kurmayı ile beraber çalıştı. Ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin yanında üç büyükten biri olmasını sağladı. Churchill 1946'da verdiği bir demeçte Anglosakson ülkelerinin birleşmesi düşüncesini ortaya attı; Kuzey Atlantik Paktı "NATO" bu düşünceden doğdu. Avrupa Konseyi'nin kurulmasında etkili oldu.

İlk kez "İnsanlık suçu" ve "Demirperde" deyimlerini o kullandı. 1951'de yeniden iktidara geldi. 1955'de politikayı bırakan Churchill'in yazı ve söylevleri onun İngiliz edebiyatının usta bir kalemi olduğunun kanıtıdır. Eserleri: "Lord Randolph Churchill'in Hayatı", "Dünyanın Geçirdiği Buhran" ve "Savaş Anıları"dır. Churchill 1953'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.