i

Tarih Öğretisi-1


İLKÇAĞ'IN GİZEMİ

kibele

"Geçmişi bilmek, geleceği görmek için."Nermin Özsel


İstanbul-2014


Tarih öğretmenim;
Refia Ender'in anısına...


Tarih Ö
ğretisi-1

 

İlkçağ'ın Gizemi

 

İçindekiler:


Önsöz

Tarih Öğretisinin Yöntemi – 1 


Tarihin Başlangıcı                                      

Geçmişin izini sürmek      

Tarih Yazı ile Başlar                         

Tarih Biliminin Niteliği ve Yöntemi         
Sözlü Tarih Üzerine…  

Tarih Çeşitleri  

Tarihe Yardımcı Bilimler  

Karbon 14 Yöntemi

Tarih ve Takvim

Tarih Öğrenimi Niçin Gereklidir? 

Tarihin Devirlere Bölünmesi  

Tarih Öncesi Devirler

Taş Devri:(Kabataş Devri, Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri) 

Şanidar Gerçeği…  Stonehenge…           

Maden Devri: (Kalkolitik çağ, Tunç çağı, Demir çağı)

Tarih Devirleri: (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ) 
Kavram Dizini
Zaman Dizini

İlk Uygarlıklar;

Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hint Uygarlıkları

"Tarih Sumerle Başlar"- Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı 

Mezopotamya Tarihi: Sumerler, Ludingirra'nın Yaşam Öyküsü, Akad Krallığı, Elam Devleti, I. ve II. Babil Krallıkları, Babil Kulesi, Babil'in Asma Bahçeleri,Asur Krallığı, Kralın Dönüşü. Mezopotamya'nın Dağlı Kavimleri: Gutiler, Kassitler,  Aramiler
Mezopotamya Kültür ve Uygarlığı 

Siyasi ve Sosyal Yaşam

Okul Günleri...

Kültürel Yaşam

Yardılış Destanından...

Gılgamış Destanından...

Tufan Efsanesinden...

Kavram Dizini

Zaman Dizini 

Mısır Uygarlığı      

Eski Mısır Tarihi 

Mısır Krallık Devirleri:  

Eski Krallık Devri, Orta Krallık ve Hiksoslar Devri, Yeni Krallık Devri

(Kraliçe Haçepsut, Kraliçe Nefertiri) Gerileme Devri, Sais Krallık Devri

Mısır Kültür ve Uygarlığı

Siyasal ve Sosyal Yaşam

Mumyalama ve Ölü Gömme...

Kültürel Yaşam:

Yazı, Edebiyat ve Bilim, Güzel Sanatlar, Resim ve Heykel

Mısır Yazısı Nasıl Okundu? Ölüm Kanadını Dokundurur…

Kavram Dizini

Zaman Dizini


Uzakdoğu'da Çin ve Hint Uygarlıkları  
Çin Uygarlığı                       

Çin'in eski tarihi    

Sosyal ve Kültürel Yaşam:                               

Çin'de Yazı ve Edebiyat, Çin Seddi… Güzel Sanatlar

Çin'de Din;Lao-Tse, Konfuçiyus
Hint Uygarlığı

Eski Hint tarihi          

Sosyal ve Kültürel Yaşam
Kast Örgütü

Hinduizm ve Brahmanizm
Mahavira ve Caynacılık

Budha ve Öğretisi
Brahma’nın Oğlu…
Hint Kültürü    
Kavram Dizini       

Zaman Dizini


Eski Çağlarda Anadolu
Anadolu'nun  Tarih Öncesi

Anadolu'nun Tarih Öncesini Aydınlatan Yerleşmeler

Yontmataş Devrinde Anadolu: Karain-Öküzini-Beldibi Mağaraları

Cilalıtaş Devrinde Anadolu: Göbeklitepe-Çayönü-Çatalhöyük-Hacılar Yerleşmeleri, Leopar’ın Öyküsü

Keramiklerin Uygarlık Tarihindeki Önemi

Maden Devrinde Anadolu : Truva, Heinrich Schliemann ve

Troia Hazineleri, Troia’nın Yazgısı, Alişar,  Alacahöyük Yerleşmeleri

Anadolu'nun Tarih öncesinin ortak özellikleri

Anadolu'nun Siyasi Tarihi Başlıyor

Anadolu’nun Yazılı Döneme Geçişi


Hitit Krallığı

Hitit Siyasi Tarihi: Eski Krallık, Yeni Krallık, Geç Hitit Şehir Devletleri

Kadeş Antlaşması, Gümüş Tablet...

Hitit Kültür ve Uygarlığı

Siyasi ve Sosyal Yaşam

Kültürel Yaşam, Telepinu Masalı… Birinci Tablet...

Phrygia Krallığı, Kybele, Phrygia Tarihi, Phrygia Kültür ve Uygarlığı

Anadolu Mitolojisinden Örnekler: Gordion-Müzik Yarışması- Midas'ın Kulakları.

Lydia Krallığı, Lydia Tarihi, Lydia Kültür ve Uygarlığı Kral Yolu Ey Solon!  Solon!

Urartu Krallığı, Urartu Tarihi, Urartu Kültür ve Uygarlığı

Bereketli Hilal’in Kavimleri: Subarular-Hurriler-Mitanniler

Işıklar Ülkesi Lykia

İyonlar, İonya Tarihi, İonya Kültür ve Uygarlığı

İon Bilginleri: Thales, Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos, Anaxagore, Hippocrates, Herodotos, Diogenes, Hesiodos, Homeros  "İlyada, Yirminci Bölüm", "Odysseia, Beşinci Bölüm"Hippocrates, Herodotos, Diogenes, Hesiodos, Homeros  "İlyada, Yirminci Bölüm", "Odysseia, Beşinci Bölüm"

Kavram Dizini

Zaman Dizini


Ege Uygarlığı                   

Girit ve Mykenai ve YunanUygarlıkları

Yunan Uygarlığının Temelleri Atılıyor

Girit (Minos)Uygarlığı

Girit Tarihi, Girit Kültür ve Uygarlığı, Knossos sarayı

Mykenai (Aka)Uygarlığı

Akaların Tarihi, Mykenai Uygarlığı, Mykenai Anıtları.

Agamemnon.


Antik Dünya Kültürleri

Yunan, Hellenizm ve Roma Uygarlıkları

Yunan Uygarlığı

Eski Yunan Tarihi, Kolonicilik nedir?

Pers Savaşları, Peloponnes Savaşları, Pers İmparatorluğuna Karşı Yunan kentleri Peloponnes Savaşları, Attik Delos Deniz Birliği Helen Birliğine karşı, Peoloponnes savaşları başlıyor, Savaşlar Bitmiyor Birlik Kurulamıyor, Perikles.

Yunan Kütür ve Uygarlığı

Siyasal ve Sosyal Yaşam; Yazılı Kanunlar, Drakon, Solon Kanunları, Peisistratos’un

Tiranlık Devri, Kilistenes’in Reformları, Yunan Dini ve Mitolojisi, Demeter, Olimpiyatlar

Kültürel Yaşam; Güzel Sanatlar, Yunan Mimarisi, Bilim, Edebiyat ve Tarih
Yunan Bilginleri: Pisagor, Zenon, Sokrates,  Thucydides, Demokrit,

Ksenophon, Platon (Eflatun), Antisthene, Aristoteleles, Demostenes, 

Kavram Dizini

Zaman Dizini


Hellenizm İmparatorluğu

Dünya İmparatorluğu Üzerine

II. Philippos ve Makedonya Krallığı

Krak Philippos Helen Birliğini Kuruyor 

Büyük İskender

Büyük İskender’in Asya Seferi: Granikos Savaşı, İssos Savaşı, Gavgamela Savaşı, Hindistan Seferi, Bir Tanrının Ölümü Üzerine… Generaller İmparatorluğu Paylaşıyorlar, Ptolemaios Soter, III. Antiochos
Hellenizm Dünyası Roma’ya Bağlanıyor

Anadolu'da kurulan Helenizm Krallıkları:
Kommagene Krallığı, Kappadocia Krallığı,

Pontus Krallığı 6. Mithridates ve Pergamon Krallığı

Hellenizm Uygarlığı
Doğu ile Batı Kültürleri Birleşiyor

Siyasi ve Sosyal Yaşam, Kültürel Yaşam,

Helenizm Döneminin Ünlü Yapıtları:

Mausoleion, Bergama Zeus Sunağı

İskenderiye Feneri, İskenderiye Kütüphanesi

Hellenizm Devri Filozofları: Zenon, Epikuros, Eukleides, Eratosthenes, Archimedes, Hipparkhos,  

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

Roma İmparatorluğu

Eski İtalya Tarihi

Eski İtalya ve Göçler,Etrüskler

Roma Kenti Kuruluyor, Sabin Kızları Kaçırılıyor

Roma Tarihi: Krallık Devri, Konsüllük Devri,

Hannibal ve Pön Savaşları
Savaşçı Konsüller Devri:Marius, Sulla, Crassus, Pompeius, Julius Caesar, Cleopatra, Oktavianus, Lepidus, Antonius.


İmparatorluk Devri
"Tanrısal Augustus Çağı Başlıyor"

Roma İmparatorluk Soyları: Avgustus, Flaviyenler, Antonenler soyları, Afrikalı, Suriyeli, İlliryalı İmparatorlar, Roma İmparatorluğu Bölünüyor

Roma Kültür ve Uygarlığı

Sosyal ve Siyasal Yaşam, Kölelerin Büyük Ayaklanması "Gladyatör Spartacus"Roma Meclisleri,  Lejyon

Kültürel Yaşam, Roma Kanunları, Roma Tanrıları, Roma Mitolojisinden, İsa ve Hıristiyanlık.
Roma Mimarisi; Pantheon, Colosseum, Caracalla Hamamı, Gard Köprüsü,

Anadolu'da Roma İmparatorluk dönemi Yapıtları; Efes, Zeugma, Elaiussa Sebaste, Kanytelis, Aphrodisias-Hierapolis Antik Kentleri, Roma Heykel Sanatı.

Roma Filozofları; Polybios, Cicero, Vergiliu, Horatius , Strabon, Titus Livius, Büyük Plinius, Seneca, Büyük Heron, Plutarkhos, Küçük Plinius, Ptolemaios Cladius "Batlamyus", Tacitus

Kavram Dizini

Zaman Dizini

Doğu Roma "
Bizans" İmparatorluğu

Doğu Roma İmparatorluğu Doğuyor

Büyük Constantinus, İstanbul'un Kuruluş Hikayesi

Doğ Roma'dan Bizans İmparatorluğuna Dönüşüm

Doğu Roma İmparatorluk Soyları; Theodosius Soyu, Jüstinianus Soyu, Heraklius Soyu, İsoriya Soyu, Makedonya Soyu, Dükaslar Soyu, Komnenler Soyu, Angeloslar Soyu, Palaeologlar Soyu Doğu Roma Tarihinde İz Bırakan İmparatoriçeler; İmparatoriçe Theodora, İmparatoriçe İrene, İmparatoriçe Zoe PorphrogeneteBizans Kültür ve Uygarlığı

Siyasal ve Sosyal Yaşam; Arianızm, Nasturizm, Monofizizm

İkona Savaşı, Doğu Roma'nın Savunma Gücü

Kültürel yaşam;Hypatia,Justinians Codexi

Bizans Güzel Sanatları;Bizans Mimarisi, Bizans Mozaik Sanatı, Ayasofya Kilisesi, Kariye Kilisesi, İstanbul Surları, Hipodrom, Su Kemerleri, Sarnıçlar, Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı, Kızkulesi, Bizans Sarayları

Kavram Dizini

Zaman Dizini

Bibliyografya

Her hakkı saklıdır. Nermin Özsel - NOZSEL@windowslive.com    ©: yeso_k@hotmail.com           face   tweet