ogreti4


 

Tarih Öğretisi  3

 

 

 

BATI DÜNYASININ GÜCÜ

 "Yeni ve Yakın Çağlarda"

 

 

 

  

 

 

 

Nermin Özsel

  

 

İstanbul-2014

 

 

 


Tarih Öğretisi 3

Batı Dünyasının Gücü

"Yeni ve Yakın Çağlarda"

 

İçindekiler:

Önsöz
Tarih Öğretisinin Yöntemi
–3


15. ve 16. Yüzyıllarda; Yeniçağ Başlarında Avrupa Coğrafya Keşifleri, Rönesans  ve Reform Hareketleri

Dünya'nın Siyasi Çizgileri

Yüzyıl Savaşları (1337-1453)

Güller Savaşı (1455-1485)

Avrupa Bilim ve Teknikte  Gelişiyor

Barut, Pusula ve Matbaa Modern Çağın Yolunu Açıyor

Barut Ateşli Silahlarda Kullanılıyor

Pusula ve Gemicilik Sanatı Gelişiyor

Modern Matbaanın Temelleri Atılıyor,
Johannes Gutenberg

Büyük Atılımlar Çağı-Dünyanın ve İnsanın Keşfi Başlıyor

Coğrafya Keşifleri, Marco Polo ve
Garibeler Kitabı 18. Bölüm

Amerika Kıtası "Yeni Dünya" Keşfediliyor

Christopher Columbus'un Keşif Gezisi

İspanyol Keşifleri Sürüyor

Yeni Dünya Kültürleri: Aztekler, İnkalar ve Mayalar

Aztekler, Aztek Tarihi, Güneşin Çocukları İnkalar, Pasifik Okyanusu Üzerinde, Mayalar

Portekiz Keşifleri, "Ümit Burnu Deniz Yolu" Bulunuyor.

Dünyanın Çevresi Dolaşılıyor, Fernando Magellan


Büyük Keşifler Büyük Sonuçlar Doğuruyor, Yali'nin Sorusu

Biyografiler; "Büyük Atılımlar Çağının Kaşifleri"

Gemici Henrique, Bartolomeu Dias, Americo Vespuchi,

Vasco de Gama, Francisko Pizarro, Herrnan Cortes.

"Rönesans" Yeniden Doğuş Hareketi Rönesans'ın Anlamı, Rönesans'ın Nedenleri

İtalya'da Rönesans Hareketleri ve Hümanizma

Güzel Sanatlarda Rönesans: Mimari, Heykel ve Resim Sanatlarında Gelişmeler

Rönesans'ın Sonuçları

Biyografiler; Rönesans Çağı Sanatçıları"

Dante Alighieri, Giotto de Bondone, Francesco Petrarca, Ciovanni Boccaccio, Filippo Brunelleschi,      Lorenzo Chiberti, Donatello Donato Di Pette Bardi, Luca Della Robbia, Leone Battista Alberti, Verocchio Andrea Di Cione Del, Sandro Boticelli, Bramante Donato D'Angelo Lazzari, Leonardo da Vinci,  Abrecht Dürer, Ludovico Ariosto, Michelangelo Buonarroti, Rafaello Santi, Francesco, Guicciardini, Tiziano Vecellio, Pieter Brugel, Torquato Tasso, Miguel de Cervantes, William Shakespeare.

 Reform Hareketleri                

Reform'un Anlamı, Reform'un Nedenleri

Martin Luther ve Lutheryen Mezhebi

Protestan Mezhep ve Kilisesi Kuruluyor

John Calvin ve Kalvenizm Mezhebi

Fransa'da Din Savaşları, Saint Barthelmy Katliamı,
Nantes Fermanı
İngiltere'de Reform Hareketleri, VIII. Henry ve Anglikan Kilisesi Anglikan Kilisesi Kuruluyor

Reform'un Sonuçları

Aydınlanma Çağı ve Modern Bilimin Doğuşu


Biyografiler; "Reform Çağının Düşünce ve Bilim İnsanları"

Johannes Reuchlin, Niccola Machiavelli, Desiderius Gerhard Erasmus, Nicolaus, Copernicus, Thomas Morus, Philipp Melanchton, Michel Montaigne, Giordino Bruno

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

17. Yüzyılda Avrupa                                                               17. Yüzyılda Avrupa'nın Siyasi Çizgileri

17. Yüzyılın Siyasi Gelişmeleri

Wilhelm Tell'in Hikayesi…

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

İngiltere'de Demokratikleşme Hareketleri

Klasik Demokrasi Doğuyor

İngiltere'de İç Savaş, "Oliver Cromwell'in 1648 Devrimi"

Oliver Cromwell, Prüten Devrimi, 1688 Kansız Devrimi

Fransa'nın Üstünlük Çalışmaları "Güneş Kral XIV. Louise Dönemi" 14. Louise.

Rus Çarlığı Güçleniyor, Rusya'nın Batılılaşma Çabaları,
Çar I. Pedro Dönemi
, 17. Yüzyılda Sömürgecilik Yayılıyor

17. Yüzyılda Avrupa Kültür ve Uygarlığı  

Bilim Rönesansı ve Aydınlanma Çağı

17. Yüzyılın Bilimsel Çalışmaları

Biyografiler; Francis Bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Rene Descartes, Michelangeo Merisi da Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rene Descardes, Giovanni Lorenzo Bernini, Diego Velazquez, Rembrandt Harmenszoon Van Rijn,Toricelli Evangelista, Pascal Blaise, Johannes Vermeer, John Loche, İsaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz,
Denis Papin.

 

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

18. Yüzyılda Amerika ve Avrupa

18. Yüzyılda Amerika ve Avrupa'da Siyasi Gelişmeler

18. Yüzyılda Siyasi Çizgiler

Amerika Bağımsızlık Savaşı 

Amerikan Kolonileri

Amerika Birleşik  Birleşik Devletleri Kuruluyor

Koloniler İngiltere'ye Karşı

Kıta Kongreleri Toplanıyor

Amerikan Bağımsızlık Savaşı Başlıyor

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

Birleşik Devletler Amerika Kıtası'na Yayılıyor

Amerika Amerikalılarındır…

Kölelik Sorunu ve Ayrılık Savaşları

Kuzey-Güney Ayrılık Savaşı

Amerikan Emperyalizmi

İki Büyük Savaş Arasında Birleşik Devletler

Biyografiler: "18. Yüzyılın Amerikan Liderleri"

Benjamin Franklin, George Washington, Kral 3. George, Thomas Jefferson,

18. Yüzyılda Avrupa  

18. Yüzyılda Avrupa'nın Siyasi Çizgileri

18. Yüzyılda Avrupa'nın Siyasi Gelişmeleri

İspanya Kalıtım Savaşları (1702-1714)

Lehistan Kalıtım Savaşları (1733-1738)

Avusturya Kalıtım Savaşları (1740-1748)

Yedi Yıl Savaşları (1756-1763)

Lehistan'ın Paylaşılması (1772-1795)

18. Yüzyılın Büyükleri: Büyük II. Friedrich, Marie Theresia, Büyük II. Katherina

 

 

Fransız Devrimi (1789-1804)

Fransız Devriminin Anlamı; "Mavi-Beyaz-Kırmızı"

Devrim'in  Nedenleri

Fransız Düşünürleri: Charles-Louis de Seconder Montesquieu, François Marie Arouet Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Didero,  Jean Le Rond D'Alambert

Fransız  Devrimi'nin Dönemleri:

Etats Generaux, Milli Meclis, Kurucu Meclis Devri (1789-1791) Meşruti Krallık Meclisi Devri (1791-1792)

Birinci Cumhuriyet "Milli Konvansiyon Meclisi"
Devri (1792-1795)

Direktuvar Devri (1795-1799)

Konsüllük Devri (1799-1804)

Fransız Devrimi'nin Sonuçları

Napoleon Bonaparte

Fransa Devri ve İmparatorluk Dönemi Savaşları (1792-1815)

Devrim Dönemi Savaşları

Napoleon Savaşları Başlıyor

Biyografiler; "18. Yüzyılın Siyasileri"

Kral 16. Louise, Kraliçe Marie Antoinetti, Maximilien

Robespierre, Amiral Horatio Nelson, George Jacques Danton

18. Yüzyıl Avrupa Kültür ve Uygarlığı 

Avrupa'da Bilimsel Çalışmalar ve Buluşlar

Biyografiler; "18. Yüzyılın Bilgin ve Sanatçıları"

Edmond Halley, Antonio Vivaldi, Rene Antoine Reaumur, Jean Antoine Watteau, Johann Sebastian Bach, George Friedrich Haendel, Daniel Gabriel Fahrenheit,François Quesnay, Anders Celsius, Georges-Louis Leclers Buffon, Jean Claude Marie Vincent Gurnay, Christoph Willibald Ritter Von Gluck, Adam Smith, Emmanuel Kant, James Cook, Joseph Black, Franz Joseph Haydn,

Joseph Priestley, Joseph Louis Lagrange, James Watt,Friedrich William Herchel, Jean Antoine Houdon,  Antoine Laurent Lavoisier, Alessandro Volta, Francisco Jose de Goya, Jaques Louis David, Pierre-Simon Marquis de Laplace, Johann Wofgang von Goethe, Wolfgang Amadeus Mozart, Antoine Canova, Johann Christoh Friedrich von Schiller, George Wilhelm Friedrich Hagel, Mongolfier Kardeşler.

Kavram Dizini

Zaman Dizini


19. Yüzyılda Avrupa

19. Yüzyılda Avrupa'nın Siyasi Çizgileri

19. Yüzyılın Siyasal ve Sosyal Gelişmeleri "Sömürgecilik ve Sanayileşme Elele"

Sanayi Devrimi, Sömürgecilik Hareketleri

Sömürgeci Devletler ve Sömürü Alanları

Viyana Kongresi (1815)

Restorasyon Devri "Eskiye Dönüş Dönemi" (1815-1830)

1830 Devrimi, 1848 Devrimi, Devrim'in
Avrupa'daki Yansımaları

Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması(1853-1856)

Hasta Adam Osmanlı, Müttefikler Kırım'a Çıkıyor

Paris Antlaşması, Kırım Savaşı'nın Sonuçları

İtalyan Birliği Kuruluyor (1870), Kömür İşçileri ve Carboneari

Alman Birliği Kuruluyor (1871), Prusya Alman Birliği Çalışmalarını Başlatıyor
Biyografiler; "19.Yüzyılın Avrupalı Liderleri"

Metternich Winneburg, Kont Camile Benso de Cavour, İmparatoriçe Alexandria Victoria, Kral 2. Vittorio Emanuele, Giuseppe Garibaldi, İmparator I. Wilhelm, Otto Von Bismark, Helmuth Von Moltke

19.  Yüzyıl da Batı Kültür ve Uygarlığı

19. Yüzyılın Bilimsel Çalışaları, Edebiyat ve Güzel Sanatlar

Biyografiler; "19. Yüzyılın Bilim, Edebiyat ve Sanat İnsanları" Robert Fulton, John Dalton, Ludwing Van Beethoven, Sir Humphry Davy, Michael Faraday, Samuel, Finley, Breese Morse, Giocacchino Rossini, Franz Peter Schubert, Auguste Comte, Ferdinand Victor Eugene Delacroix, Honore de Balzac, Victor Hugo, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frederic Francizsek Chopin, Charles Darwin, Robert Shumann, Wihelm Richard Wagner, Giuseppen Fotunino Francesco Verdi, Fiodor Mihayloviç Dostoyevski, Gregor Johann Mendel, Louis Pasteur, Kont Lev Tolstoy, Edourt Manet, Alfred Bernhard Nobel, Mark Twain, Paul Cezanne, Piyotr İlyiç Çaykovski, Emile Zola, François Auquste Rene Rodin, Claude Monet, Robert Koch, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Wilhelm Corad Röntgen, Alexander  Graham Bell, Thomas Edison, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh.

Kavram Dizini

Zaman Dizini


20. Yüzyılda Batı Dünyası
20. Yüzyıl Başlarında Avrupa

Avrupa'nın Siyasi Çizgileri

20. Yüzyılın Siyasi Gelişmeleri;

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) Avrupa Büyük
Savaşa Doğru,
Avrupa'nın Dünya Egemenliği Düşü

Büyük Savaş Başlıyor, İlk Kurşun Sırp Milliyetçisi Gavrilo'dan Şark Sorunu Üzerine Kanlı Bir Oyun

Büyük Savaş'ın Avrupa Cepheleri

Çamur ve Kan Dolu Siperler

Savaş, Boğazlara ve Ortadoğu'ya Yayılılyor

 

Deniz Savaşları

Avrupa'nın Doğu Cephesi

Topyekün Savaş'ın Sonuçları

Savaşa Son Veren Antlaşmalar

Büyük Savaş Sonrası Avrupa

Dünya Barışı İçin; Wilson İlkeleri "14 Nokta Programı"

Savaş Sonrası Yeni Rejimler , Barış Çabaları

Biyografiler; "20. Yüzyılın Siyasileri"

İmparator I. Franz  Joseph, Paul Von Hinndenburg, İmparator II. Wilhelm, Franz Fredinand Von Habsburg, Erich Ludendorf, Çar II. Nikolay Alexandroviç Romanof, Lenin Vladimir İlyiç Ulyanov, Trotsky Davidoviç

Bronşteyn, Gavrilo Princip

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

20. Yüzyılda Bağımsızlık Savaşları

Devrimler ve Karşı Devrimler

Ulusal Başkaldırılar Başlıyor

Meksika Devrimi;

Toprak, Özgürlük ve Adalet İstekleri

Rus Devrimi;
1905 Devrimi, 1917 Şubat Devrimi, 1917 Ekim Devrimi

Büyük Çin Devrimi;

Afyonla Uyutulan İmparatorluk

Üç Büyük İlke Dönemi, Sun Ya Sen ,Çan Kay Şek

Ulusal, Demokratik ve Sosyal Adalet İlkeleri

Hunan Sonbahar Hasadı Ayaklanması

Çin'i Yeniden Kurma Evresi, Büyük Sıçrama Hareketi
Yüz Çiçek Yanyana Açsın "Yüz Fikir Tartışsın"

Yugoslavya İç Savaşı, Sosyalist Federal
Cumhuriyet'in Kurulması

 


Büyük Sömürge İmparatorluğundan İspanya İç Savaşına

İlk Sömürge İmparatorluğu

Primo de Rivera'nın Askeri Yönetimi

Falanj Partisi Kuruluyor

İpanya İç Savaşı Başlıyor "Barış Adına Savaşı Takdis Etmek"

El-Caudilo'nun Zaferi

Hindistan'ın Bağımsızlık Mücadelesi

İngiltere Kraliçesi, Hindistan İmparatoriçesi

Amritsar Katliamı ve Direniş

Ghandi ve Şiddet Dışı Direniş

Küba Devrimi;

Önce Karşı Aykırı Devrim

Fidel Castro ve Che Guavera

Domuzlar Körfezi Çıkartması

Güney Afrika Halkının Irkçılık Karşıtı Mücadelesi

Irk Ayrımı Politikası "Apartheid"

Biyografiler; "20 Yüzyılın Devrim ve

Karşı Devrim Liderleri" Tagore Rabindranath, Sun Yat Sen, Mahatma Ghandi, Muhammed Ali Cinnah, Francisco Panch Villa, Emiliano Zapata, Çan Kay Şek, Nehru Pandit Jawaharlal,  Antonio de Oliveira Salazar, Francisco Franco Bahamonde, Tito Josip Broz, Mao Çe-Tung Zedon,Fulgencio Batista, Şrimati İndra Gandhi, Fidel Castro, Ernesto Che Guavera, Nelson Mandela

Kavram Dizini

Zaman Dizini

İkinci Büyük Savaş Dönemi

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)

Yirmi Yıllık Ateşkes Sona Eriyor, Atatürk Savaşın Belirtilerini Görüyor

Weimar Cumhuriyeti Sona Doğru, Nasyonal Sosyalistler İş Başında Tek Ulus-Tek Devlet-Tek Şef

Nihai Çözüm Kapıda; "Yahudiler Giremez"

Nazi Toplama Kampları; "SoykırımYuvaları"

İtalyan Faşizmi İş Başında, Duce ve Kara Gömleklileri

Mihver'in Üçüncü Ayağı; Japon İmparatorluğu

Savaşa El Sıkışmak, Barıştan Söz Ederek
Savaşa Hazırlanmak

Ölüm Kalım Savaşı Başlıyor

Büyük Savaş Cephelere Yayılıyor

Polonya Cephesi, Batı Cephesi, Binlerin Akını…

Savaş Balkanlara İniyor

Savaş  Afrika Çöllerinde

Savaş Denizlerde ve Okyanuslara Yayılıyor

Doğu Cephesi; "Barbarossa Harekatı"

Doğu Kalkınması Başlıyor

Moskaova Üzerine "Tayfun Harekatı"

Savaş Sürerken Barışın Temelleri Atılıyor

Atlantik Sözleşmesi ve Prensipleri (1941)

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1942)

Güneşin Oğlu Pasifik Sularında

Pearl Harbor Saldırısı
Amerika Birleşik Devletleri Savaşa Giriyor, Üstünlük Müttefiklere Geçiyor

Savaşın Kırılma Noktası "Stalingrad"

Uzun Bekleyiş…

Normandie Çıkartması "D-Day"

Yaz Saldırısı; Normandie ve Belizarius Üzerinden

 

Sonbahar Yaprakları Düşmeden

Nazi İmparatorluğu Çöküyor

Diktatörlerin Sonu; Önce Benito Mussolini, Ardından
Adolf Hitler

Atom Bombası Savaşa Son Noktayı Koyuyor

Büyük Savaşın Sonuçları, Herşeyi Alan Hepsini Kaybediyor

Savaşta Kayan Yıldızlar; Virginia Woolf-Stefan Zweig

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti

İkinci Büyük Savaş'ta Türk Dış Politikası

Ankara Paktı, Lanetli Yıllar

Dörtlü Pakt Gerekli Önlemleri Almaya Hazır

Adana ve Kahire Görüşmeleri

Sayenizde Savaşa Katılmak Üzereyiz…

Struma Gemisi…

Biyografiler: "Büyük Savaşın Liderleri"

Sir Winston Churchill, Stalin Yosif Visarionaviç, Franklin Delona Roosevelt, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Charles de Gaulle, Erwin Rommel, Alfred Rosenberg, Georing Hermann, Rudolp Hess, Joseph Paul Goebbels, Heinrich Himler,
Martin Bormann.

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

İkinci Büyük Savaş Sonrası Batı Dünyası
"20. Yüzyıldan  21. Yüzyıla…"

Soğuk Savaş Dönemi Başlıyor

Uluslar arası Barışı Kurma Çabaları;

Birleşmiş Milletler Örgütü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Bilim, kültür ve Eğitim Yoluyla Barışın Korunması; "UNESCO"

Kuzey Atlantik Paktı; "NATO"

Doğu ve Batı Blokları Karşı Karşıya

 

Kore Savaşı (1950-1953)

Kuzey Kore, Güney'e Saldırıyor

Komünist Çin, Birleşmiş Milletlere Karşı

Türk Birliği Güney Korede, Tutsaklıkta Yok
Edilemeyen Disiplin

Varşova Paktı Kuruluyor, Üçüncü Dünya Ülkeleri Doğuyor

Nato ve Varşova'ya Karşı; "Bağlantısızlar"

Vietnam Savaşı (1963-1973)

Afganistan Savaşları; Sovyetler Birliği'nin Afganistan İşgali

Doğu Bloku Çöküyor "Dünyanın Efendisi Amerika
Birleşik Devletleri"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan İşgali

Körfez Savaşları; Birinci Körfez Savaşı "Çöl Fırtınası Harekatı" (1990-1991), İkinci Körfez Savaşı "Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu" (2003-2011)

Günün Dünyası ve Küreselleşme

20. Yüzyılda Batı Kültür ve Uygarlığı

20. Yüzyılın Bilimsel Çalışmaları, İnsanlık Uzay Çağında

Edebiyat ve Güzel Sanatlar

Biyografiler; "20. Yüzyılın Bilginleri ve Sanatçıları"

Dimitri İvanoviç Mendeyev, Edourd Jean-Marie Stephan, Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel,Antonio Gaudi, Sigmund Freud, Edward Emerson Bernard, Giacomo Puccini, Max Planck, Pierre Curie Henri Louise Bernard, Marie Curie,

Lord Bertrand Russel, Thomas Mann, Hermann Hesse, Albert Einstein, Pablo Picasso, James Joyce, Roland Aymler Fisher, Ernest Hemingway, Trofim Denisesoviç Lisenko,

John Steinbeck, Salvador Dali, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Yuri Gagarin, Donald Ervin Knuth,
Stephan William Hawking

Kavram Dizini

Zaman Dizini

Bibliyografya

Her hakkı saklıdır. Nermin Özsel - NOZSEL@windowslive.com    ©: yeso_k@hotmail.com           face   tweet