kitap


 

Tarih Öğretisi -4

 

 

 

 

 OSMANLI
İMPARATORLUĞU

 

“Kuruluş, Yükseliş ve

Çöküş Üzerine…”

 

 

 

 

Nermin Özsel

 

İstanbul - 2014

 

 


 

 

                                         Osman Mert’in anısına…


 

Tarih Öğretisi 4

Osmanlı İmparatorluğu

“Kuruluş, Yükseliş ve Çöküş Üzerine…”

 

İçindekiler:

 

Önsöz                                                                                                             

 

Tarih Öğretisinin Yöntemi –4

 

13. ve 14.  Yüzyıllarda Osmanlılar

Beylikten Devlete ve imparatorluğa Geçiş

Talih, Zeka ve Askeri Yetenek

Osmanlı Beyliği'nin Kökeni

Osman Bey Devri                                                    

Tanrı Sözü Bir Rivayet ve Nasihat

Fetihlerin Yönü Batıya Doğru

Koyunhisar Savaşı

Orhan Bey Devri                                              

Orhan Bey Devrinin Önemli Olayları:

Bursa'nın Fethi, İlk Kanunlar, Pelekanon Savaşı

Karesi Beyliği Alınıyor, Türkler Rumeli'ye Geçiyor

I. Murat Devri

I. Murat Devrinin Önemli Olayları:

Son Bey İlk Padişah

Sazlıdere Savaşı, Sırpsındığı Savaşı, Çirmen Savaşı

Anadolu Birliğini Kurma Çalışmaları, Birliğe Doğru

Rumeli'de İskan Politikası

Birinci Kosova Savaşı

I. Bayezid “Yıldırım” Devri

Yıldırım Siyaseti,

Birinci İstanbul Kuşatması

İkinci İstanbul Kuşatması


Niğbolu Savaşı

Anadolu Birliğini Kurma Çalışmaları

Ankara Savaşı

Fetret Devri “Fasıla-i Saltanat”

Kardeş Savaşları Başlıyor

I.Mehmet “Çelebi” Devri

Sultan I. Mehmet Devrinin Olayları

Osmanlı Devleti Yeniden Kuruluyor

Şeyh Bedreddin Mahmut

Şeyh Bedreddin’in Müridleri Ayaklanıyor

Şeyh Bedreddin Destanı

Mustafa Çelebi Olayı

II. Murat Devri                       

II. Murat Devrinin Önemli Olayları

Mustafa Çelebi Ayaklanması

Şehzade Mustafa Ayaklanması

Anadolu Birliğini Kurma Çalışmaları

Balkanlardaki Gelişmeler:

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı,
İkinci Kosova Savaşı

Biyografiler:Şeyh Edebali, Evrenos Bey, Hacı İlbeyi, Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, Gazi Süleyman Paşa, Lala Şahin Paşa, Kara Timurtaş Paşa, Çandarlı Ali Paşa,

Bayezid Paşa, Hacı İvaz Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa, Çandarlı Halil Paşa

Kavram Dizini

Zaman Dizini


15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu 
Yükselme Devri (1451-1579)

Sultan II. Mehmet “Fatih” Devri 

İstanbul'un Fethi Gerekli

İstanbul'un Fethinin Nedenleri

Fetih İçin Hazırlıklar Başlıyor

Constantinopolis  Kuşatılıyor

İstanbul'un Fethinin Önemi

Fatih Sultan Mehmet Devrinin Önemi

Fatih Kanunnamesi

Fatih Devrinin Fetihleri: Rumeli Fetihleri

Anadolu Fetihleri: Otlukbeli Savaşı

Deniz Seferleri ve Fetihleri

Ulak İle Sadrazam…

Biyografiler:Urban, Karaca Paşa, Zağanos Paşa, Baltaoğlu Süleyman Bey, İskender Bey, Rum Mehmet Paşa,
Veli Mahmut Paşa, Vlad Çebeş, Karamani Mehmet Paşa, Gedik Ahmet Paşa, Mesih Paşa

Kavram Dizini

Zaman Dizini

Sultan II. Bayezid “Sofu” Devri 

Bayezid Osmanlı Sultanı

Bayezid Devrini Olaylar

Cem Sultan Ayaklanıyor

Cem’in Tutsaklık Yaşamı ve Ölümü Üzerine…

Sultan Bayezid Siyaseti

Osmanlı-Memluk Savaşları

Osmanlı-Venedik İlişkileri, Burak Adası Savaşı

Şiilik Hareketi ve Şahkulu Ayaklanması

Şehzade Selim Babasına Karşı

Canımız, Başımız Yoluna Fedadır


Biyorafiler:Hadım Ali Paşa, Şahkulu Baba Tekeli,
Kemal Reis, Koca Mustafa Paşa, Hersekzade Ahmet Paşa

Sultan I. Selim “Yavuz” Devri

Selim Osmanlı Tahtında

Şehzadeler Sorunu

Osmanlı-İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı

Mektuplar ve Hediyeler

Çaldıran’da İki Ordu Karşı Karşıya

Osmanlı-Memluk Savaşları Başlıyor

Mercidabık ve Ridaniye Savaşları

Yavuz Sultan Selim’in Ölümü

Biyografiler:Şah İsmail, Kansu Gavri, Tomanbay,
Hadım Sinan Paşa, Piri Mehmet Paşa
Sultan I. Süleyman Devri 

Sultan Süleyman ve Çağdaşları

İç İsyanlar : Canbert Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünnun, Kalenderoğlu İsyanları

Kanuni Sultan Süleyman Devrinin Batıdaki Gelişmeleri:

Belgrad'ın Fethi

Mohaç Meydan Savaşı

Birinci Viyana Kuşatması

Almanya Seferi

Avusturya ile İstanbul Barış Antlaşması

Osmanlı-Fransız İlişkileri ve İlk Kapitülasyonlar

Macaristan'ın Fethi

Muhteşem Süleyman Üzerine…
Doğu Seferleri ve Osmanlı-İran İlişkileri:

Irakeyn Seferi, İkinci İran Seferi, Üçüncü İran Seferi

Amasya Antlaşması

Süleymaniye Camii üzerine…

Sultan Süleyman Devrinin Deniz Savaşları:

Rodos Adası Sen Jean Şövalelerinden Alınıyor


Barbaros Osmanlı Hizmetine Giriyor

Korfu Adası Kuşatılıyor

Preveze Deniz Savaşı

Nice Kuşatılıyor

Trablusgarp Alınıyor

Cerbe Deniz Savaşı

Malta Adası Kuşatılıyor

Osmanlı Donanması Hint Sularında

Hint Seferleri

 Zigetvar Seferi ve Kanuni'nin Ölümü

Biyografiler:Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Pargalı İbrahim Paşa, I. François, Hadım Süleyman Paşa, Kara Ahmet Paşa,  Hürrem Sultan, İmparator V. Charles, Andrea Doria, Rüstem Paşa, Seydi Ali Reis, I. Ferdinand, Turgut Reis,  Salih Reis, Mihrimah Sultan, Piyale Paşa.

Kavram Dizini

Zaman Dizini

Sokullu Mehmet Paşa Devri 

Devrin Hükümdarları: II. Selim, III. Murat, III. Mehmet

Sokullu Mehmet Paşa, Sultan Sultandır, Sana kardeşim des de güvenilmez…

Sokullu  Devrinin Siyasi  Gelişmeleri

Sakız Adası'nın Fethi

Avusturya ile Anlaşma

Yemen'in Fethi

Kıbrıs Adası'nın Fethi

İnebahtı Deniz Savaşı

Tunus'un Fethi

Lehistan'ın Osmanlı Korumasına Alınması

Fas Sultanluğı'nın Osmanlı Korumasına Alınması

Sokullu'nun Projeleri

Süveyş Kanalı Üzerine

II. Selim’in Ölümü ve III. Murat’ın Sultan Olması

Şehzade Mehmet’in Sünnet Düğünü Üzerine…

Biyografiler:Müezzinzade Ali Paşa, Lala Mustafa Paşa,
Kılıç Ali Paşa,  Nurbanu Sultan, Safiye Sultan,

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

17. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

Duraklama Devri (1579- 1683)

Duraklama Devrine Genel Bakış

Duraklamayı Etkileyen Nedenler:

İç Nedenler:

Merkez Yönetimi Bozuluyor

Ordu ve Donanmanın Bozuluyor

Osmanlı Ekonomisi Bozuluyor

Dış Nedenler:

İmparatorluk Doğal Sınırlarına Ulaşıyor

Avrupa Haçlı Düşüncesinden Vazgeçmiyor

Avrupalılar  Uygarlıkta Hızla İlerliyorlar

17. Yüzyılın Siyasi Gelişmeleri:

Osmanlı-İran Savaşları:

Dönem, II. Dönem, III. Dönem ve IV. Dönem İran Savaşları,

Sultan Murat Revan ve Bağdat Seferlerine Çıkıyor

Osmanlı-Venedik İlişkileri, Girit'in Fethi Uzun Sürüyor

Osmanlı-Lehistan İlişkileri:

Genç Osman Lehistan Seferine Çıkıyor

Sultan IV. Mehmet Lehistan Seferine Çıkıyor

Osmanlı-Avusturya İlişkileri

I.Dönem Avusturya Savaşları, Haçova Meydan Savaşı,
Kanije Savunması Üzerine…

II. Dönem Avusturya Savaşları,

III.Dönem Avusturya Savaşları ve İkinci Viyana Kuşatması,

Viyana Kuşatması Günlüğü

Kutsal Bağlaşma Cepheleri Açılıyor

İmparatorluğun İç İşleri Bozuluyor

Bana Ağırlık ve Hazine Lazım Değil

Kutsal Bağlaşma Savaşları Karlofça’da Sona Eriyor

Osmanlı İmparatorluğunun Kuzey Komşusu Güçleniyor,
Rus Çarlığı, İstanbul Antlaşması

17. Yüzyıl Ayaklanmaları Başlıyor: Ayaklanmaların Nedenleri

İstanbul Ayaklanmaları, Celali Ayaklanmaları,
Abaza Paşa Ayaklanması Üzerine…

Eyalet Ayaklanmaları

17. Yüzyılda Düzenleme Hareketleri:

Sultan I. Ahmet ve Kuyucu Murat Paşa

Genç Osman Düzenlemeleri ve Ölümü

Sultan IV. Murat Devri Düzenlemeleri, Yasakların Sultanı, Koçi Bey Risalesi

Sultan Deli İbrahim ve Kemankeş Kara Mustafa Paşa Düzenlemesi, Amber ve Samur Devri Başlıyor

Tarhuncu Ahmet Paşa Düzenlemesi

Köprülü Hanedanı İş Başında
“Tam Yetkili Sadrazamlar Devri”

IV. Mehmet, II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa

Köprülü Mehmet Paşa Düzenlemeleri

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Düzenlemesi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Düzenlemeleri

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Düzenlemeleri

Amcazade Hüseyin Paşa Düzenlemeleri

17. Yüzyılın Genel Değerlendirilmesi

Biyografiler:Tiryaki Hasan Paşa, Hoca Saadettin Efendi, Köprülü Mehmet Paşa, Abaza Mehmet Paşa, Kemankeş Kara Mustafa Paşa, Cinci Hoca, Mahpeyker Kösem Sultan, Tarhuncu Ahmet Paşa, Abaza Hasan Paşa, Fazıl Ahmet Paşa


Hatice Turhan Sultan, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Mezomorto Hüseyin Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa

Kavam Dizini

Zaman Dizini

18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

Gerileme Devri (1683-1792)

 Gerileme Devrine Genel Bakış

18. Yüzyılın Siyasi Olaylar

Edirne Olayı (1703)

18. Yüzyılın Osmanlı-Rus Savaşları Başlıyor

Prut Seferi (1711), Prut Antlaşması

Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları (1715-1718) Petervaradin Yenilgisi

Osmanlı-İran Savaşları (1722-1746)

Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları (1736-1739)

Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774), Küçük Kaynarca Antlaşması, Kırım Hanlığı Elden Çıkıyor

Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları (1787-1792)
Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları

Osmanlı-Fransız İlişkileri ve 1740 Kapitülasyonları

Napolyon Mısır’a Çıkıyor, el-Ariş Antlaşması (1798-1801)

18. Yüzyılda Batılılaşma  Hareketleri

18. Yüzyıl Düzenlemelerinin Genel Özellikleri,

Lale Devri, Lale Devri Yenilikleri,  Sultan III. Ahmet ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Batılılaşma Hareketleri Başlıyor, İlk Türk Matbaası Kuruluyor,

Patrona Halil Ayaklanması

I. Mahmut Devri Düzenlemeleri

III. Osman ve Hekimoğlu Ali Paşa

III. Mustafa Devri Düzenlemeleri, Koca RagıpPaşa ve
Baron de Tott

Sultan III. Mustafa ile Koca Ragıp Paşa Üzerine…

I. Abdülhamit Devri Düzenlemeleri

III. Selim Devri Düzenlemeleri,
Yeni Düzen Kurma Çalışmaları

Kabakçı Mustafa Ayaklanması

18. Yüzyılın Genel Değerlendirilmesi

Biyografiler:Baltacı Mehmet Paşa, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Prens François Eugene, Silahtar Ali Paşa, İbrahim Müteferrika, Humbaracı Ahmet Paşa, Ahmet  Nedim Efendi,  İsveç Kralı XII. Charles,  Yenişehirli Abdullah Efendi,  Nadir Şah, Hekimoğlu Ali Paşa, Koca Ragıp Paşa, Muhsinzade Mehmet Paşa, Cezayirli Hasan Paşa,  Çariçe II. Katherina François Baron de Tott, Halil Hamit Paşa, Grigoriy Alexsandroviç Potemkin, Cezzar Ahmet Paşa.

Kavram Dizini

Zaman Dizini


19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu
Dağılma Dönemi (1792-1909)

19. Yüzyılın Genel Özellikleri

19. Yüzyılın Siyasi Gelişmeleri: Savaşlar,
Ayaklanmalar, Batılılaşma Hareketleri

Osmanlı-Rus Savaşı (1806-1812) Payitaht Tehlikede,
Bükreş Antlaşması

İkinci Edirne Olayı, Kabakçı Ayaklanması

Biz Kuloğlu Kuluz,  Babadan ve Atadan Yeniçeriyiz,
IV. Mustafa,
Alemdar Mustafa Paşa ve “Rusçuk Yaranı”

Meşveret-i Amme ve Sened-i İttifak, Alemdar Olayı

Osmanlı İmaratorluğunda Milliyetçilik Hareketleri

Ulus Olma Bilinci, Sırp Ayaklanması


Yunan Ayaklanması, Zaferi Haçla ve Kılıçla Kazanmak, Navarin Olayı

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829) Edirne Antlaşması

Mısır Sorunu Başlıyor

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın  Islahatları

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Ayaklanıyor

Osmanlı İmparatorluğu Zor Durumda

Kütahya Antlaşması, Hünkar İskelesi Antlaşması

Mısır ve Boğazlar Sorununa Uluslar arası Çözüm

Mısır Sorunu Çözülemiyor, Nizip Savaşı

Birinci Londra Konferansı Toplanıyor

Boğazlar Sorunu Londra’da Çözümleniyor,
İkinci Londra Konferansı

Tanzimat Döneminde Ayaklanmalar

Kırım Savaşı (1853-1856)

Şark Meselesi Denilen Sorun, Hasta Adam Osmanlı,
Kutsal Yerler Sorunu

Sinop Baskını, Kırım Çıkartması Başlıyor, Paris Antlasşması

Galipler Arasında Bir Mağlup

Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78)

Avrupa’da Siyasi Dngeler Değişiyor

Balkanlarda Ayaklanmalar Başlıyor

Tersane Konferansı Toplanıyor

Savaş Başlıyor, Berlin Antlaşması

Karlofça’dan Sonra En Büyük Toprak Kayıpları

19. Yüzyılda  Batılılaşma Hareketleri:

II. Mahmut Devri Batılılaşma Hareketleri

Askeri Alandaki Düzenlemeler

Sultan II. Mahmut Ordusunu Kaldırıyor, Vakay-ı Hayriye

Son Yeniçeri… Yeni Ordu Teşkilatı

Yönetim ve Sosyal Alnadaki Düzenlemeler

Eğitim ve Kültür Alanındaki Değişimler


Ekonomik Alandaki Düzenleme Çalışmaları

Tanzimat-ı Hayriye Devri

Sultan Abdülmecit ve Mustafa Reşid Paşa

Gülhane Hatt- Hümayunu, Tanzimat-ı Hayriye’nin
Getirdiği Yenilikler (1839)

Padişahım Çok Yaşa,
Bundan Böyle Gavura Gavur Denmeyecek

Islahat Fermanı (1856)

Osmanlı Hazinesi Tükeniyor

Kuleli Olayı

Sultan Abdülaziz

Sultan V. Reşat

Meşruti Monarşi Denemeleri ve İstibdat Devri

Sultan II. Abdülhamit

Birinci Meşrutıyet'in Yönetimi (1876)

Genç Osmanlılardan Jön Türklere

Önce İnsan-Taif’te Ölüm…

Meşrutiyetten İstibdat Devrine Geçiş

Duyun-u Umumiye Kuruluyor

Biyografiler: Tepedelenli Ali Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Çar I. Nikola,

Alexandır Sergeyeviç Mencikov, Mustafa Reşit Paşa,
Ömer Lütfü Paşa, Mehmet Fuat Paşa,

Ali Paşa, Çar II. Alexandır, Mahmut Nedim Paşa,
Florence Nightingale, Ahmet Mithad Paşa,
Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Paşa, Gazi Osman Paşa,
Ali Suavi, Namık Kemal

Kavram Dizini

Zaman Dizini

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu

İmparatorluğun Sonu

 Osmanlı İmparatorluğu Meşrutiyet Yönetimiyle Tanışıyor

İstibdat Devri (1878-1908)

İstibdat Devrinin Siyasi Gelişmeleri:

Kıbrıs İngilizlere Verildi.

Tunus Frasızlar Tarafından İşgal Edildi.

Mısır’ı İngilizler Aldı.

Girit Sorunu ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

Doğu Rumeli Bulgaristan’a Bağlandı.

Bosna-Hersek Avusturya’ya Bağlandı.

Bulgaristan Krallığı Kuruldu.

İstibdat Devrinin Düzenleme Hareketleri.

Makedonya İstiadata Karşı Örgütleniyor

İttihat ve Terakki Cemiyeti…

Son Osmanlı Sultanları: V. Mehmet Reşat,
VI. Mehmet Vahdettin.

İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)

Hürriyet, Eşitlik ve  Kardeşlik

Kanun-i Esasi Üzerine…

İkinci Meşrutiyet Döneminin Gelişmeleri:

31 Mart Olayı: Reform Karşıtları Ayaklanıyor,
Ayaklanmanın Sonuçları

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

İtalyanlar Sömürge Arayışında, Savaşın Nedenleri,
Gönüllü Subaylar Trablusgarb’da, Quchy Antlaşması

Balkan Savaşları (1912-1913)

Birinci Balkan Savaşı: Birinci Balkan Savaşının Nedenleri,

Osmanlı Üç Koldan Saldırıya Uğruyor, Savaşın Sonucu, Londra Konferansı

İkinci Balkan Savaşı:

Balkan Bağlaşıkları Ganimet Paylaşımında Sorun Yaşıyor

Balkanların En Kanlı Savaşı Başlıyor,
Balkan Harbi Denilen Muamma…

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda

Büyük Savaşa Hazırlık

Şark Sorunu Üzerine Kanlı Bir Oyun

İlk Kurşun Gavrilo’dan

Büyük Savaşın Osmanlı Cepheleri

Son Nokta Sevr’de Koyuldu

Biyografiler: Cemal  Paşa, Resneli Niyazi Bey,
Talat Paşa, Enver Paşa

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

Bibliyografya 

 

Her hakkı saklıdır. Nermin Özsel - NOZSEL@windowslive.com    ©: yeso_k@hotmail.com           face   tweet